նորություններ

Մարդիկ, ում օրգանիզմը չի ընդունում լակտոզա, կարող են ուտել պանիր

Մարդիկ, ում օրգանիզմը չի ընդունում լակտոզա կաթնամթերք
օգտագործելիս սովորաբար ունենում են տհաճ զգացողություններ,
սակայն հետաքրքրական է նշել, որ պանիր օգտագործելիս նման
ախտանիշները սովորաբար բացակայում են, քանի որ հասունացման
շրջանում լակտոզան նվազում է։